ຕາຕາລາງອັບເດດວັນທີ: 02/11/2022

Coffee Exportation Information

Lao Coffee Association

ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
ບ້ານດົງໂດກ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ໂທ 021 771760
Lao Coffee Association
Head Office: Ban Phatthana Lakmeuang, Pakse district,Champasack province, LAO PDR ;
Tel: (856 31) 212 644, Fax: (856 31) 214 710
laocoffeeassociation@gmail.com
www.laocoffeeassociation.org

Company Contacts

Dao-Heuang Group

Miss. Boonheuang LITDANG
Ban Phonkung,Pakse district, Champasack Province
Tel:(856 31) 213 805;
Fax:( 856 31) 212 438, 255 333
Mobile: (856 20) 5888 8885;
www.daoheuanggroup.com

Sinouk Café Lao Co.,

Mr. Sisanouk SISOMBAT
Ban Somsanouk,Hardsayphong district, Vientiane Capital
Tel:(856 21) 312 150;
Fax:( 856 21) 315 545
Mobile: (856 20) 5553 0495
E-mail: sinoukcoffee@gmail.com sinoukcoffee@gmail.com

Seng Xay Trading Imp-Exp co.,

Mr. Sengchanh KHAMMOUNTHA
Ban Phonsaart,Pakse district, Champasack Province
Tel:(856 31) 213 056;
Fax:( 856 31) 214 636
Mobile: (856 20) 5553 0326
E-mail khammountha@yahoo.com

ລິ້ງເວັບໄຊ້ຕ່າງໆ

ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນໂດຍ

en_USEN