ຊົມເຊີຍຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີVIIIຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງຈໍາປາສັກ ລະຫວ່າງວັນທີ 29-30 ພະຈິກ 2020

ຊົມເຊີຍຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີVIIIຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງຈໍາປາສັກ ລະຫວ່າງວັນທີ 29-30 ພະຈິກ 2020

ສະມາຄົມກາເຟລາວ ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກການນໍາຂອງແຂວງ ໃນການນໍາພາບໍລິສັດສະມາຊິກ ເຂົ້າຮ່ວມຮັບໃຊ້ໃນການກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສະໄໝທີ VIII ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງຈໍາປາສັກ. ເຊີ່ງປະກອບມີ: ບໍລິສັດດາວເຮືອງ, ບໍລິສັດປາກຊ່ອງໄຮແລນ, ບໍລິສັດໂອເຄລາວ, ບໍລິສັດ ສີໜຸກກາເຟລາວ, ສະຫະກອນໃຈກາເຟ, ສະຫະກອນຜະລິດ ກະສິກໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວກະສິກໍາ, ສະຫະກອນ ກາເຟບ້ານຫຼັກ 40. ເຂົ້າຮ່ວມບໍລິການກາເຟໃຫ້ແກ່ແຂກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມen_USEN